Årsmøte Storhamar Håndball

  • Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet
  • Årsmøtet avholdes en gang i året slik det fremkommer av loven.
  • Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommunen, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
  • Innkalling til årsmøtet skal sendes 1. måned før møtet skal avholdes.
  • Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
  • Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før.
  • Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
  • Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.
  • Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf § 12

Lovnorm Storhamar Håndball

Saksdokumenter til årsmøte onsdag 20.mars kl. 17.00

Årsberetning 2023

Resultat drift 2023

Lovnorm Storhamar Håndball

Budsjett 2024

Organisasjonsplan 2024

 

Diverse årsmøte dokumenter 2022-2024

Årsmøte protokoll 2024

Signert protokoll 05.09.2023

Protokoll årsmøte 18.04.2023

Årsmøte 2022