Ekstra ordinært årsmøte 5. september kl. 18.00 BPA

Det ble ved ekstra ordinært årsmøte valgt ny styreleder, ny nestleder og nytt styremedlem til styret i Storhamar Håndball. Se protokoll for mer informasjon:

Signert protokoll 05.09.2023

Agenda:

Innstilling til valg av nye Styremedlemmer i Storhamar Håndball sesongen 23/24

Dirigent:

Jørn Skjærvik, Norges håndballforbund  Region Innlandet

Bakgrunn for møte:

Roger Soleim trekker seg ut av styret som styreleder pga. endret jobbsituasjon.

Janniche N. Korsbakken   Jan Erik Greve-Løberg      Helge Øien

Marte-Lill Solstad (leder av valgkomiteen)

Årsmøtet SH 2022

Ekstraordinært årsmøte Storhamar Håndball

Styret i Storhamar håndball innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte. På bakgrunn av avbrutt årsmøte den 28.mars må dette møtet avholdes som ekstraordinært for å rekke frister til gjennomføring av årsmøter, samordnet registrering med mer.

Sted: Boligpartner Arena

Tid: Tirsdag 18.april 2023 kl. 19:00

Det er ikke anledning til å melde inn saker til det ekstraordinære årsmøtet i henhold til NIFs lov §§ 2-19. Ved spørsmål, kontakt styreleder Roger Soleim på r-soleim@online.no.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter er tilgjengelig på vårt kontor i Boligpartner Arena fra fredag 31.mars 2023.

Vennlig hilsen

Protokoll årsmøte 18.04.2023

Vedlagt årsmøtedokument for 2022:

Årsmøte 2022

  • Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet
  • Årsmøtet avholdes en gang i året slik det fremkommer av loven.
  • Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommunen, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
  • Innkalling til årsmøtet skal sendes 1. måned før møtet skal avholdes.
  • Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
  • Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før.
  • Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
  • Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.
  • Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf § 12

Lovnorm SH 2021