Rubic

Storhamar Håndball bruker Rubic Medlem som sitt medlemsregister. All betaling av medlems- og treningsavgift må gjøres via Rubic Medlem. Betaling av avgifter gjøres ved å følge link som du mottar fra oss enten vis SMS eller i e-post. Om du ønsker å se på ditt medlemskap og få oversikt over dine betalinger kan du logge deg inn på Rubic Medlem. Om du er koblet til dine barn i Laget Mitt app’en vil du se oversikt over betalinger direkte under «Betalinger».

Medlemskap og treningsavgift sesongen 2022/2023:

Kontingenter Pris Varighet
Medlemskap 350,- Årlig (høst)
Håndball Academy 1100,- Vinter-/høstferie
Håndballskole 950,- Vinter-/høstferie
Håndballskole for de minste 900,- Lørdager pr.halvår
Treningsavgifter Pris Varighet
Senior 2.divisjon 3650,- Pr. halvår
J/G 18 3450,- Pr. halvår
J/G 16 (2.års) 3050,- Pr. halvår
J/G 16 (1.års) 2650,- Pr. halvår
J/G 14 (2. års) 2150,- Pr. halvår
J/G 14 (1.års) 1900,- Pr. halvår
J/G 12 1700,- Pr. halvår
J/G 11 1600,- Pr. halvår
J/G 10 1050,- Pr. halvår
J/G 9 1050,- Pr. halvår
J/G 8 1050,- Pr. halvår

Generelt:

  • Medlemsavgiften må betales av alle klubbens medlemmer, enten de trener eller ei.
  • Treningsavgiften betales av alle spillere. Den faktureres ut to ganger pr. år. Høstsesong og vårsesong (ca 15. september – 1. februar).
  • Ved skade som medfører spolert sesong, slik at en ikke får trent, kan treningsavgiften avkortes (etter søknad).
  • Søknad om redusert treningsavgift, med bekreftelse av trener/oppmann, behandles av ledermøtet i bredde. Søknaden sendes til post@storhamarhandball.no.
  • Mindre treningsfravær av ulike årsaker gir ikke grunn til redusert treningsavgift.
  • Hvis en spiller har utestående beløp for medlemskap og/eller treningsavgift fra tidligere sesonger så må disse betales før ny sesong kan faktureres og spilleren kan delta på trening og i kamp.

pdf Søknadsskjema redusert avgift