Rubic

Storhamar Håndball bruker Rubic Medlem som sitt medlemsregister. All betaling av medlems- og treningsavgift må gjøres via Rubic Medlem. Betaling av avgifter gjøres ved å følge link som du mottar fra oss enten vis SMS eller i e-post. Om du ønsker å se på ditt medlemskap og få oversikt over dine betalinger kan du logge deg inn på Rubic Medlem. Om du er koblet til dine barn i Laget Mitt app’en vil du se oversikt over betalinger direkte under «Betalinger».

Medlemskap og treningsavgift sesongen 2022/2023:

Kontingenter Pris Varighet
Medlemskap 350,- Årlig (høst)
Håndball Academy 1100,- Vinter-/høstferie
Håndballskole 950,- Vinter-/høstferie
Håndballskole for de minste 900,- Lørdager pr.halvår
Treningsavgifter Pris Varighet
Senior 2.divisjon 3650,- Pr. halvår
J/G 18 3450,- Pr. halvår
J/G 16 (2.års) 3050,- Pr. halvår
J/G 16 (1.års) 2650,- Pr. halvår
J/G 14 (2. års) 2150,- Pr. halvår
J/G 14 (1.års) 1900,- Pr. halvår
J/G 12 1700,- Pr. halvår
J/G 11 1600,- Pr. halvår
J/G 10 1050,- Pr. halvår
J/G 9 1050,- Pr. halvår
J/G 8 1050,- Pr. halvår

 

Følgende refusjonsordninger gjelder for støtteapparatet (trenere, lagledere, foreldrekontakter) som har egne barn på laget:

For lag yngre enn 14 år:

 • Fritak for en hovedtrener (pr lag)
 • 50 % rabatt for andre trenere
 • 50 % rabatt for foreldrekontakt (pr årsklasse)

For lag 14 år og eldre:

 • Hovedtrener lønnes av klubben (hvis en ansatt) eller får fritak for eget barn
 • 50 % rabatt for assistenttrener/lagleder (pr årsklasse)
 • 50 % rabatt for foreldrekontakt (pr årsklasse)

For lag 16 år og eldre:

 • Hovedtrener lønnes av klubben
 • Fritak for en lagleder (pr årsklasse)
 • Fritak for en foreldrekontakt (pr årsklasse)

Hvem som skal ha ansvaret som hovedtrener må avtales mellom trenergruppa og sportslig leder.

Alle som er ansatt i klubben, som er styremedlemmer, i støtteapparatet og som spiller for klubben skal betale medlemsavgift, ref. Norges Idrettsforbunds reglement: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/ Summen på kroner 350,- er vedtatt av Storhamar Allianse Idrettslag. For å kunne delta/stemme ved årsmøte må man være medlem og i tillegg gir medlemskap fri inngang til Storhamars Håndball sine hjemmekamper – både for bredde og elite. Dette gjelder de som er i støtteapparatet. Medlemskortet finner dere i Rubic appen eller kan hentes på kontoret. Foreldre og andre supportere har mulighet til å kjøpe sesongkort for kr. 850,-.

Generelt:

 • Treningsavgiften betales av alle spillere. Den faktureres ut to ganger pr. år. Høstsesong og vårsesong (ca 15. september – 15.januar).
 • Ved skade som medfører spolert sesong, slik at en ikke får trent, kan treningsavgiften avkortes (etter søknad).
 • Mindre treningsfravær av ulike årsaker gir ikke grunn til redusert treningsavgift.
 • Hvis en spiller har utestående beløp for medlemskap og/eller treningsavgift fra tidligere sesonger så må disse betales før ny sesong kan faktureres og spilleren kan delta på trening og i kamp.

pdf Søknadsskjema redusert avgift