Rubic

Storhamar Håndball bruker Rubic Medlem som sitt medlemsregister. All betaling av medlems- og treningsavgift må gjøres via Rubic Medlem. Betaling av avgifter gjøres ved å følge link som du mottar fra oss enten vis SMS eller i e-post. Om du ønsker å se på ditt medlemskap og få oversikt over dine betalinger kan du logge deg inn på Rubic Medlem. Om du er koblet til dine barn i Laget Mitt app’en vil du se oversikt over betalinger direkte under «Betalinger».

Medlemskap og treningsavgift sesongen 2023/2024

Det ble på årsmøte i april besluttet å øke treningsavgiftene for kommende sesong.  I tillegg ble det ytret ønske om å ha flere betalingsterminer så det vil fra høsten 2023 bli sendt ut to fakturaer pr halvår. De nye prisene er som følger:

 

Treningsavgifter Pris pr år Pris pr halvår Pris pr kvartal
Senior (2.div og junior) 8100,- 4050,- 2025,-
J/G 16 5700,- 2850,- 1425,-
J/G 14 4700,- 2350,- 1175,-
J/G 12 3800,- 1900,- 950,-
J/G 11 3600,- 1800,- 900,-
J/G 10 2500,- 1250,- 625,-
J/G 9 2500,- 1250,- 625,-
J/G 8 2500,- 1250,- 625,-
J/G 7 1400,- 750,- 375,-
Tilrettelagt håndball 3400,- 1700,- 850,-
Håndballskole høst/vinter 950,-
Medlemskap 350,-

Følgende refusjonsordninger gjelder for støtteapparatet (trenere, lagledere, foreldrekontakter) som har egne barn på laget:

For lag yngre enn 14 år:

 • Fritak for en hovedtrener (pr lag)
 • 50 % rabatt for andre trenere
 • 50 % rabatt for foreldrekontakt (pr årsklasse)

For lag 14 år og eldre:

 • Hovedtrener lønnes av klubben (hvis en ansatt) eller får fritak for eget barn
 • 50 % rabatt for assistenttrener/lagleder (pr årsklasse)
 • 50 % rabatt for foreldrekontakt (pr årsklasse)

For lag 16 år og eldre:

 • Hovedtrener lønnes av klubben
 • Fritak for en lagleder (pr årsklasse)
 • Fritak for en foreldrekontakt (pr årsklasse)

Hvem som skal ha ansvaret som hovedtrener må avtales mellom trenergruppa og sportslig leder.

Alle som er ansatt i klubben, som er styremedlemmer, i støtteapparatet og som spiller for klubben skal betale medlemsavgift, ref. Norges Idrettsforbunds reglement: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/ Summen på kroner 350,- er vedtatt av Storhamar Allianse Idrettslag. For å kunne delta/stemme ved årsmøte må man være medlem og i tillegg gir medlemskap fri inngang til Storhamars Håndball sine hjemmekamper – både for bredde og elite, gjelder støtteapparatet. Dette gjelder de som er i støtteapparatet. Medlemskortet finner dere i Rubic appen eller kan hentes på kontoret. Foreldre og andre supportere har mulighet til å kjøpe sesongkort for kr. 850,-.

Ønsker du å bli medlem trykk her

Generelt:

 • Treningsavgiften betales av alle spillere. Medlemsavgiften på kr. 350,- faktureres en gang i året og blir sendt ut på høsten sammen med 1.termins treningsavgift. Treningsavgiften blir sendt ut 4 ganger i året, i januar, mars, september og november og er da betaling for vår- og høstsesong.
 • Ved skade som medfører spolert sesong, slik at en ikke får trent, kan treningsavgiften avkortes (etter søknad).
 • Mindre treningsfravær av ulike årsaker gir ikke grunn til redusert treningsavgift.
 • Hvis en spiller har utestående beløp for medlemskap og/eller treningsavgift fra tidligere sesonger så må disse betales før ny sesong kan faktureres og spilleren kan delta på trening og i kamp.

pdf Søknadsskjema redusert avgift