Ukas kamper

Det er foreløpig ikke satt opp noen kamper i perioden 11.-18.april.


Foreløpig gjelder disse nasjonale tiltakene (fra Hamar Kommune sin hjemmeside):

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)

Vi forholder oss til dette og kommer tilbake med nye oppdatering så snart de nasjonale- og lokale tiltakene endrer seg.

Mvh Storhamar Håndball