Suksesskriterier:  Verdier:     Motto:
 Klubbkultur Begeistring og glede
 Kompetanse Innsats og engasjement Gøy med håndball – mot nye utviklingsmål
 Kommunikasjon Respekt/Fair Play

 

 J/G 8-9 år

 Rekrutteringsmål:
 • SH håndball skal arbeide for å stille minst 2 lag i hver aldersklasse, dvs minimum 12-15 barn
 • Oppstarten for nye 8-åringer er et fokusområde for SH hver høst
 • Oppmuntre flest mulig til å prøve seg som målvakt
 Sosiale mål:
 • Lære å ta hensyn til hverandre ved trening og kamp (”jeg ser deg”)
 • Barna skal lære å ta ansvar for å møte i tide og gi beskjed om forfall
 • Lytte ved instruksjon og beskjeder på trening (ro og fokus)
Sportslige resultatmål:
 • Spiller 4’er håndball (minihåndball) iht kretsens regler.
 • Deltakelse i klubbens egen turnering.
 • Et lag kan meldes på i alderstrinnet over når barna er 9 år. Målet er tilvenning til spill på ordinær håndballbane. Slike kamper kommer evt i tillegg til kamper i egen klasse.
Retningslinjer
for laguttak/ spilletid:
 • Alle spillere skal ha tilbud om å spille kamper og tilnærmet lik spilletid.
 • Alle spillere skal ha følelsen av å være med og synes i spillet. Det betyr at alle skal delta aktivt i spillet, og ha muligheten til å prøve både forsvarsaktiviteter og angrepsavslutninger.
 • Treneren skal sørge for at spillerne prøver ut flere posisjoner på banen.
 • Treneren skal sørge for at spillerne roterer med hvem de spiller sammen med på trening og kamp.
 • Treneren skal ikke tilpasse/endre lagoppstillingen gjennom en kamp med det formål å vinne kampen.
 • I ujevne kamper skal treneren for det beste laget ”regulere” ved å gi egne spillere uvante og nye utfordringer.
Spillerutviklingsmål:
 • En trener pr 10-12 spillere.
 • En til to treninger pr. uke, derav minst en time halltrening.
 • Handballaktiviteten med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball – kombinert med å oppnå mestringsopplevelser for den enkelte spiller og lag
 • Skape en spillerarena/kultur: ”Vi tør å prøve”
 • Bestrebe og benytte øvelser hvor ball er involvert med flest mulig ballberøringer pr. økt.
 • Bestrebe å bruke konkurranseleker i alle treninger.
  Leker 1 mot 1, to mot to og konkurranser mellom smågrupper.
 • Fokus på spillerutvikling gjennom mestringsopplevelser – ikke fokus på lagresultat.
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske flere spilleplasser
 • Gjennom fokus på teknisk trening (se nedenfor) skal spillerne tørre å ”duellere” på trening og kamp.

Teknikker i håndball:

 • Angrepsteknikker: 
  Kast – mottak – ballsprett – skudd – finte – sperre – mottak og kast i fart
  Mottak: En hånds mottak, to hånds mottak
  Skudd: Grunnskudd, underarmskudd, froskeskudd
  Finter: Overdragsfinte, tobeinsfinte, skuddfinte m.m
 • Forsvarsteknikker:
  Forflytte seg – Ballorientering – Mot angrepsspiller med ball
  Blokkering – Takling – støting – flatt forsvar
 • Målvaktsteknikker:
  Enkel veiledning for at så mange så mulig vil prøve ut målvaktposisjonen i spillet (Utgang-/beredskapstilling – forflytning – parering av skudd – fange/hente ball – utkast)
Trenerkompetanse
 • Treneren skal kjenne innholdet i SH sin utviklingsplan.
 • Treneren fokuserer på veiledning av det enkelte barn på en måte barnet forstår, utifra det ferdighetsnivå barnet utviser (tilpasset praktisk instruksjon).
 • Treneren gir få og forståelige instruksjoner som barna kan omsette i aktivitet så snart som mulig. Praktisk instruksjon skal prioriteres.
 • Treneren skal delta på SH sine trenersamlinger.
 • Treneren skal alltid opptre som et positivt forbilde for spillerne og SH. Her vises det til Fair Play- reglene.
 • Spillerne vil helt naturlig fokusere på resultater i trening og kamp. Trenere på dette alderstrinnet skal ikke forsterke eller fokusere på det, men heller ikke hindre spillernes naturlige fokus på dette.
 • Treneren skal sette seg inn i spillereglene for 4’er håndball.
 • Treneren skal få tilbud om kurs i Trener 1 som SH dekker.
 • Treneren skal gjennomføre oppsummering/evaluering ift mål for aldersgruppen etter endt sesong. Evalueringen presenteres på siste trenersamling for sesongen.
 J/G 10-11 år
 Rekrutteringsmål:
 • SH håndball skal arbeide for å stille minst 2 lag i hver aldersklasse, dvs minimum 15-20 barn
 • Oppmuntre flest mulig til å prøve seg som målvakt
 Sosiale mål:
 • Lære å ta hensyn til hverandre ved trening og kamp (”jeg ser deg”)
 • Barna skal lære å ta ansvar for å møte i tide og gi beskjed om forfall
 • Lytte ved instruksjon og beskjeder på trening (ro og fokus)
Sportslige resultatmål:
 • Deltakelse i regionens kamptilbud
 • Deltakelse i en turnering i tillegg til klubbens egen
 • Et lag kan meldes på i alderstrinnet over.
Retningslinjer
for laguttak/ spilletid:
 • Alle spillere skal ha tilbud om å spille kamper og tilnærmet lik spilletid.
 • Alle spillere skal ha følelsen av å være med og synes i spillet. Det betyr at alle skal delta aktivt i spillet, og ha muligheten til å prøve både forsvarsaktiviteter og angrepsavslutninger.
 • Treneren skal sørge for at spillerne prøver ut flere posisjoner på banen.
 • Treneren skal sørge for at spillerne roterer med hvem de spiller sammen med på trening og kamp.
 • Treneren skal ikke tilpasse/endre lagoppstillingen gjennom en kamp med det formål å vinne kampen.
 • I ujevne kamper skal treneren for det beste laget ”regulere” ved å gi egne spillere uvante og nye utfordringer.
Spillerutviklingsmål:
 • En trener pr 10-12 spillere.
 • To til tre treninger pr. uke, minimum to timer halltrening.
 • Skape en spillerarena/kultur: ”Vi tør å prøve”
 • Handballaktiviteten med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball – kombinert med å oppnå mestringsopplevelser for den enkelte spiller og lag
 • Bestrebe og benytte øvelser hvor ball er involvert med flest mulig ballberøringer pr. økt.
 • Bestrebe å bruke konkurranseleker i alle treninger – spillerne liker fart og spenning, og har godt av å fighte litt. Leker 1 mot 1, to mot to og konkurranser mellom smågrupper.
 • Fokus på spillerutvikling gjennom mestringsopplevelser – mindre fokus på lagresultat.
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske flere spilleplasser
 • Gjennom fokus på teknisk trening (se nedenfor) skal spillerne tørre å ”duellere” på trening og kamp.
 • Spillerne tar selv ansvar for uttøyning etter trening og kamp.

Teknikker i håndball:

 • Angrepsteknikker: 
  Kast – mottak – ballsprett – skudd – finte – sperre – mottak og kast i fart
  Mottak: En hånds mottak, to hånds mottak
  Skudd: Grunnskudd, underarmskudd, froskeskudd
  Finter: Overdragsfinte, tobeinsfinte, skuddfinte m.m
 • Forsvarsteknikker: 
  Forflytte seg – Ballorientering – Mot angrepsspiller med ball
  Blokkering – Takling – støting – flatt forsvar – introduksjon til offensivt forsvar
 • Målvaktsteknikker:
  Enkel veiledning for at så mange så mulig vil prøve ut målvaktposisjonen i spillet (Utgang-/beredskapstilling – forflytning – parering av skudd – fange/hente ball – utkast)
Trenerkompetanse
 • Treneren skal kjenne innholdet i SH sin utviklingsplan.
 • Treneren fokuserer på veiledning av det enkelte barn på en måte barnet forstår, utifra det ferdighetsnivå barnet utviser (tilpasset praktisk instruksjon).
 • Treneren gir få og forståelige instruksjoner som barna kan omsette i aktivitet så snart som mulig. Praktisk instruksjon skal prioriteres.
 • Treneren skal delta på SH sine trenersamlinger.
 • Treneren skal alltid opptre som et positivt forbilde for spillerne og SH. Her vises det til Fair Play- reglene.
 • Spillerne vil helt naturlig fokusere på resultater i trening og kamp. Trenere på dette alderstrinnet skal ikke forsterke eller fokusere på det, men heller ikke hindre spillernes naturlige fokus på dette.
 • Treneren skal sette seg inn i spillereglene for 6’er håndball.
 • Treneren skal få tilbud om kurs i Trener 1 som SH dekker.
 • Treneren skal gjennomføre oppsummering/evaluering ift mål for aldersgruppen etter endt sesong. Evalueringen presenteres på siste trenersamling for sesongen.
 J/G 12 år
Rekrutteringsmål:
 • Minimum 15-20 spillere, og 2 lag i hver aldersklasse.
 • Oppmuntre motiverte målvakter til å velge målvaktsposisjon på laget
 • Rekruttere minimum to målvakter
Sosiale mål: 
 • Ta vare på hverandre på og utenfor banen
 • Gi beskjed om fravær
 • Møte opp til avtalt tid
Sportslige resultatmål:
 • Deltakelse i regionens kamptilbud
 • Deltakelse i en turnering i tillegg til klubbens egen
 • Et lag kan meldes på i alderstrinnet over. Påmelding i alderstrinnet over betyr for denne gruppen to alderstrinn (j14), og må derfor vurderes nøye
Retningslinjer for
laguttak/spilletid:
 • Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte
 • Alle spillere skal ha tilbud om å spille kamper og tilnærmet lik spilletid.
 • Alle spillere skal ha følelsen av å være med og synes i spillet. Det betyr at alle skal delta aktivt i spillet, og ha muligheten til å prøve både forsvarsaktiviteter og angrepsavslutninger.
 • Treneren skal tilstrebe at spillerne prøver ut flere posisjoner på banen.
 • Lagsammensetning kan gjøres ut i fra sportslige ferdigheter.
 • Laguttak påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetlig
Hospitering/oppflytting: Tilbud om hospitering til alderstrinn over kan gis spiller(e) som har utviklet gode holdninger, har god innsats og gode sportslige ferdigheter.o    Hospitering er et tiltak for å utvikle spilleren.

o    Hospiteringen er et tilbud til spiller(e) SH mener vil få god utvikling i samspill/trening med eldre utøvere.

o    Hospitering skal normalt komme i tillegg til og ikke istedenfor deltakelse på treninger og viktige kamper på spillerens eget lag.

Treneren for spillerens egentlige alderstrinn er ansvarlig for vurderingen, og har det helhetlige ansvaret for spillerens utvikling og totalbelastning.o    Spiller(e) til hospitering vurderes av trener(e) i de berørte alderstrinn og krever samtykke fra spilleren.

o    Her følger ansvar for spillerens treningsuke, totalbelastning og eventuell skadesituasjon.

o    En spiller skal normalt ikke hospitere i en skadeperiode, men følges opp tett av egen trener.

Sportslig leder bredde skal informeres om utvalgte spillere som hospiterer.Spiller(e) skal i utgangspunktet ikke flyttes opp alderstrinn permanent.

o    Er dette aktuelt, skal det gjøres en individuell vurdering av spilleren.

o    Spilleren skal likevel som minimum trene 1 økt pr uke med eget alderstrinn.

o    Spilleren skal få tilbud om å kvalifisere seg til kamper i viktige turneringer og nasjonale serier på eget alderstrinn

o    Kriterier for vurdering skal utformes av SH, hvor spillerens ønske, sportslig nivå, modenhet, kamptilbud og skadesituasjon er forhold som skal vurderes.

o    En slik vurdering må fremmes Sportsutvalget for beslutning.

Spillerutviklingsmål:
 • En trener pr 10-12 spillere
 • Tre treningsøkter pr. uke, minimum 3,5 timer halltrening. En treningsøkt skal bestå av ressurstrening/basistrening/skadeforebyggende trening
 • Håndballaktiviteten med fokus på det sosiale, individuell spillerutvikling med ball – kombinert med å oppnå sportslige resultater
 • Skape en spillerarena/kultur: ”Vi tør å prøve”
 • Bestrebe og benytte øvelser hvor ball er involvert med flest mulig ballberøringer pr. økt.
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske og prøve flere spille plasser
 • Like godt treningstilbud uavhengig av nivå.
 • Spillerne tar selv ansvar for uttøyning etter trening og kamp

Teknikker i håndball:

 • Angrepsteknikker: 
  Kast – mottak – ballsprett – skudd – finte – sperre – mottak og kast i fart
  Kast:  Sirkelkast, piskekast, støtkast, skjult kast
  I hvilke situasjoner benytter vi de ulike kasttypene
  Mottak: En hånds mottak, to hånds mottak
  Skudd: Grunnskudd, Underarmskudd, froskeskudd
  Finter: Overdragsfinte, tobeinsfinte, skuddfinte m.m
 • Forsvarsteknikker: 
  Forflytte seg – Ballorientering – Mot angrepsspiller med ball
  Blokkering – Takling – Støting – 6-0 forsvar – 5-1 – 3-2-1 forsvar
 • Målvaktsteknikker: 
  Utgang-/beredskapstilling – forflytning – blokkering  av skudd – fange/hente ball – utkast
  Samarbeid forsvar og målvakt
  Spillsystemer/trekk:
 • Innføring av basisstyrketrening via Rantala metoden. Styrketrening med bruk av egen kropp som belastning

 

Trenerkompetanse
 • Treneren skal kjenne innholdet i SH sin utviklingsplan.
 • Treneren fokuserer på veiledning av det enkelte barn på en måte barnet forstår, ut i fra det ferdighetsnivå barnet utviser (tilpasset praktisk instruksjon).
 • Treneren gir få og forståelige instruksjoner som barna kan omsette i aktivitet så snart som mulig. Praktisk instruksjon skal prioriteres.
 • Treneren skal delta på SH sine trenersamlinger.
 • Treneren skal alltid opptre som et positivt forbilde for spillerne og SH. Her vises det til Fair Play- reglene.
 • Spillerne vil helt naturlig fokusere på resultater i trening og kamp. Som trenere på dette alderstrinnet skal en ikke forsterke eller fokusere på det, men heller ikke hindre spillernes naturlige fokus på dette.
 • Treneren skal få tilbud om kurs i Trener 1 som SH dekker
 • Treneren skal gjennomføre oppsummering/evaluering ift mål for aldersgruppen etter endt sesong. Evalueringen presenteres på siste trenersamling for sesongen.
 J/G 13-14 år
Rekrutteringsmål:
 • Minimum 15-20 spillere, og 2 lag i aldersklassen
 • Rekruttere minimum to faste målvakter
Sosiale mål:
 • Ta vare på hverandre på og utenfor banen
 • Gi beskjed om fravær
 • Møte opp til avtalt tid
Sportslige resultatmål:
 • Deltakelse i regionens kamptilbud, regionalt sluttspill og kvalifisere til nasjonalt sluttspill
 • Deltakelse i minimum en turnering i tillegg til klubbens egen
 • Et lag kan meldes på i alderstrinnet over.
 • Hevde seg i øvre halvdel av tabellen i Østlandsserien
 • Bidra til god rekruttering til regionale lag
Retningslinjer for laguttak/spilletid:
 • Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte
 • Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetlig
 • Regionserie, tilnærmet lik spilletid
 • I Østlandsserie skal sportslige kvalifikasjoner gjelde for laguttak, dette skal også gjelde for et 1 lag i regionsserien.
Hospitering/oppflytting: Tilbud om hospitering til alderstrinn over kan gis spiller(e) som har utviklet gode holdninger, har god innsats og gode sportslige ferdigheter.o   Hospitering er et tiltak for å utvikle spilleren.

o   Hospiteringen er et tilbud til spiller(e) SH mener vil få god utvikling i samspill/trening med eldre utøvere.

o   Hospitering skal normalt komme i tillegg til og ikke istedenfor deltakelse på treninger og viktige kamper på spillerens eget lag.

Treneren for spillerens egentlige alderstrinn er ansvarlig for vurderingen, og har det helhetlige ansvaret for spillerens utvikling og totalbelastning.

o    Spiller(e) til hospitering vurderes av trener(e) i de berørte alderstrinn og krever samtykke fra spilleren.

o    Her følger ansvar for spillerens treningsuke, totalbelastning og eventuell skadesituasjon.

o    En spiller skal normalt ikke hospitere i en skadeperiode, men følges opp tett av egen trener.

Sportslig leder bredde skal informeres om utvalgte spillere som hospiterer.

Spiller(e) skal i utgangspunktet ikke flyttes opp alderstrinn permanent.

o    Er dette aktuelt, skal det gjøres en individuell vurdering av spilleren.

o    Spilleren skal likevel som minimum trene 1 økt pr uke med eget alderstrinn.

o    Spilleren skal få tilbud om å kvalifisere seg til kamper i viktige turneringer og nasjonale serier på eget alderstrinn

o    Kriterier for vurdering skal utformes av SH, hvor spillerens ønske, sportslig nivå, modenhet, kamptilbud og skadesituasjon er forhold som skal vurderes.

o    En slik vurdering må fremmes Sportsutvalget for beslutning.

Spillerutviklingsmål:
 • En trener pr 10-12 spillere
 • Tre til fire treningsøkter pr. uke, minimum 5 timer halltrening. En treningsøkt skal bestå av ressurstrening/basistrening/skadeforebyggende
 • Håndballaktiviteten med fokus på det sosiale, individuell spillerutvikling med ball – kombinert med å oppnå sportslige resultater
 • Skape en spillerarena/kultur: ”Vi tør å prøve”
 • Bestrebe og benytte øvelser hvor ball er involvert med flest mulig ballberøringer pr. økt.
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske minimum to spille plasser
 • Like godt treningstilbud uavhengig av nivå.

Teknikker i håndball:

 • Angrepsteknikker: 
  Kast – mottak – ballsprett – skudd – finte – sperre – mottak og kast i fart
  Kast:  Sirkelkast, piskekast, støtkast, skjult kast
  I hvilke situasjoner benytter vi de ulike kasttypene
  Mottak: En hånds mottak, to hånds mottak
  Skudd: Grunnskudd, Underarmskudd, froskeskudd
  Finter: Overdragsfinte, tobeinsfinte, skuddfinte m.m
 • Forsvarsteknikker:
  Forflytte seg – Ballorientering – Mot angrepsspiller med ball
  Blokkering – Takling – Støting – 6-0 forsvar – 5-1 – 3-2-1 forsvar
 • Målvaktsteknikker:
  Utgang-/beredskapstilling – forflytning – blokkering  av skudd – fange/hente ball – utkast
  Samarbeid forsvar og målvakt
  Spillsystemer/trekk
 • Videreutvikle Rantala metoden som basis styrketrening.
  Det skal gjennomføres to spillersamtaler med alle utøvere
Trenerkompetanse
 • Treneren skal kjenne innholdet i SH sin utviklingsplan.
 • Treneren fokuserer på veiledning av den enkelte på en måte spilleren forstår, ut i fra det ferdighetsnivå spilleren utviser (tilpasset praktisk instruksjon).
 • Treneren gir forståelige instruksjoner som spillerne kan omsette i aktivitet så snart som mulig. Praktisk instruksjon skal prioriteres.
 • Treneren skal delta på SH sine trenersamlinger.
 • Treneren skal alltid opptre som et positivt forbilde for spillerne og SH. Her vises det til Fair Play- reglene.
 • Treneren skal (evt i samarbeid med SH) lage en rammeplan for treningsarbeidet gjennom sesongen, som skal inneholde som minimum fokusområder, øvingsutvalg og målsetninger for spiller og spillergruppe.
 • Treneren skal gjennomføre kurs i Trener 1 og få tilbud om Trener 2. SH dekker kursutgiftene.
 • Treneren skal gjennomføre oppsummering/evaluering ift mål for aldersgruppen etter endt sesong. Evalueringen presenteres på siste trenersamling for sesongen.
 J/G 15-16 år
Rekrutteringsmål:
 •  Minimum 20-25 spillere, og 2 lag i aldersklassen
Sosiale mål:
 • Ta vare på hverandre på og utenfor banen
 • Gi beskjed om fravær
 • Møte opp til avtalt tid
Sportslige resultatmål:
 • Vinne regional serie.
 • Kvalifisere seg til Bringserien og hevde seg i øvre halvdel i nasjonalt sluttspill
 • Deltakelse i minimum en turnering i tillegg til klubbens egen
 • Bidra til god rekruttering til regionale lag
Retningslinjer for
laguttak/spilletid:
 • Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte
 • Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetlig
 • Differensiert spilletid ut i fra håndballkompetanse
 • Ved deltakelse i Bringserie skal laguttak skje kun etter sportslige kvalifikasjoner, dette skal også gjelde for ett lag i regionsserie.
Hospitering/oppflytting: Tilbud om hospitering til alderstrinn over kan gis spiller(e) som har utviklet gode holdninger, har god innsats og gode sportslige ferdigheter.o    Hospitering er et tiltak for å utvikle spilleren.

o    Hospiteringen er et tilbud til spiller(e) SH mener vil få god utvikling i samspill/trening med eldre utøvere.

o    Hospitering skal normalt komme i tillegg til og ikke istedenfor deltakelse på treninger og viktige kamper på spillerens eget lag.

Treneren for spillerens egentlige alderstrinn er ansvarlig for vurderingen, og har det helhetlige ansvaret for spillerens utvikling og totalbelastning.

o    Spiller(e) til hospitering vurderes av trener(e) i de berørte alderstrinn og krever samtykke fra spilleren.

o    Her følger ansvar for spillerens treningsuke, totalbelastning og eventuell skadesituasjon.

o    En spiller skal normalt ikke hospitere i en skadeperiode, men følges opp tett av egen trener.

Sportslig leder bredde skal informeres om utvalgte spillere som hospiterer.

Spiller(e) skal i utgangspunktet ikke flyttes opp alderstrinn permanent.

o    Er dette aktuelt, skal det gjøres en individuell vurdering av spilleren.

o    Spilleren skal likevel som minimum trene 1 økt pr uke med eget alderstrinn.

o    Spilleren skal få tilbud om å kvalifisere seg til kamper i viktige turneringer og nasjonale serier på eget alderstrinn

o    Kriterier for vurdering skal utformes av SH, hvor spillerens ønske, sportslig nivå, modenhet, kamptilbud og skadesituasjon er forhold som skal vurderes.

o    En slik vurdering må fremmes Sportsutvalget for beslutning.

Spillerutviklingsmål:
 • En trener pr 10-12 spillere.
 • Fire treningsøkter pr. uke, minimum 6,5 timer halltrening. En treningsøkt skal bestå av ressurstrening/basistrening/skadeforebyggende
 • Håndballaktiviteten med fokus på det sosiale, individuell spillerutvikling med ball – kombinert med å oppnå sportslige resultater
 • Skape en spillerarena/kultur: ”Vi tør å prøve”
 • Bestrebe og benytte øvelser hvor ball er involvert med flest mulig ballberøringer pr. økt.
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske minimum to spilleplasser

  Teknikker i håndball:
 • Angrepsteknikker: 
  Kast – mottak – ballsprett – skudd – finte – sperre – mottak og kast i fart
  Kast:  Sirkelkast, piskekast, støtkast, skjult kast
  I hvilke situasjoner benytter vi de ulike kasttypene
  Mottak: En hånds mottak, to hånds mottak
  Skudd: Grunnskudd, Underarmskudd, froskeskudd
  Finter: Overdragsfinte, tobeinsfinte, skuddfinte m.m
 • Forsvarsteknikker:
  Forflytte seg – Ballorientering – Mot angrepsspiller med ball
  Blokkering – Takling – Støting – 6-0 forsvar – 5-1 – 3-2-1 forsvar
 • Målvaktsteknikker:
  Utgang-/beredskapstilling – forflytning – blokkering  av skudd – fange/hente ball – utkast
  Samarbeid forsvar og målvakt
  Spillsystemer/trekk
 • Like godt treningstilbud uavhengig av nivå.
 • Føre treningsdagbok
 • Det skal gjennomføres to spillersamtaler med alle utøvere
Trenerkompetanse
 •  Treneren skal kjenne innholdet i SH sin utviklingsplan.
 • ·         Treneren fokuserer på veiledning av den enkelte på en måte spilleren forstår, utifra det ferdighetsnivå spilleren utviser (tilpasset praktisk instruksjon).
 • Treneren gir forståelige instruksjoner som spillerne kan omsette i aktivitet så snart som mulig. Praktisk instruksjon skal prioriteres.
 • Treneren skal delta på SH sine trenersamlinger.
 • Treneren skal alltid opptre som et positivt forbilde for spillerne og SH. Her vises det til Fair Play- reglene.
 • Treneren skal (evt i samarbeid med SH) lage en rammeplan for treningsarbeidet gjennom sesongen, som skal inneholde som minimum fokusområder, øvingsutvalg og målsetninger for spiller og spillergruppe.
 • Treneren skal gjennomføre kurs i Trener 1 og få tilbud om Trener 2. SH dekker kursutgiftene.
 • Treneren skal gjennomføre oppsummering/evaluering ift mål for aldersgruppen etter endt sesong. Evalueringen presenteres på siste trenersamling for sesongen.