Suksesskriterier:  Verdier:     Motto:
 Klubbkultur Begeistring og glede
 Kompetanse Innsats og engasjement Gøy med håndball – mot nye utviklingsmål
 Kommunikasjon Respekt/Fair Play

 

Sportslig Plan

Strategiplan