Kiosk- og billettsalg ved hjemmearrangement

Kaffe, kaffekrus, vaffelrøre/ferdige vafler, syltetøy og kioskvarer finnes i kjøleskapet, i disk eller kan hentes i BPA 1 1/2 time før arrangement i våre andre hjemmehaller.

Slik gjør du

Stek vafler under vifta, som legges på brett på disken. Kaffe traktes på liten kaffetrakter i kiosken i BPA eller i 3.etasje på 10 liters kanner ved større arrangement (gjøres av vaktmester på jobb), sett kaffekanna på disken. Baguettesalg etter avtale (gjelder ikke BPA) Pølsesalg etter avtale – kok vann/pølsere – legg dem så i pølsekokern.

I kafeen/foajen

Sett ned stoler fra bordene, tørk av bordene hvis det trengs. Dra også over gulvet med en tørr mopp hvis det trengs. Sett frem på disken: Papp krus, pappasjetter, servietter, syltetøy, sukker, sjokolade med mer.

I løpet av vakta

Se til at det ser pent ut i foajen, tørk av bordene og rydd søppel underveis. Vask av bord i kafeen, og forlat kjøkkenet slik du ønsker å finne det!

Oppgjør

Oppgjøret gjøres med få unntak av vaktansvarlig i Boligpartner Arena, dette gjelder også for våre hjemmearrangement i Prestrudhallen, Ajerhallen og Hedmarkshallen. Kasser leveres etter endt arrangement til Boligpartner Arena sammen med kampkasse (kamppermer, ect). Minner om at dommerutbetalinger gjøres fra denne kassa og at dommerregninger legges sammen med oppgjøret.