Som foreldrekontakt er du det viktigste bindeleddet mellom klubben, trenerne og foreldrene og det er din oppgave å sørge for at foreldrene mottar relevant informasjon og å sette opp dugnadsvakter som gir en rettferdig arbeidsdeling innad i laget og foreldregruppa.

Alle lag i Storhamar Håndball skal ha minst en foreldrekontakt på laget sitt.

Hovedansvar for foreldrekontakter:

  • Være bindeleddet mellom foreldre, trenere og klubb.
  • Dugnadsoppsett ved hjemmekamper, hallverter i BPA og andre lagdugnader
  • Oppdatere spillelister og kontaktinfo og videreformidle dette til administrasjonen
  • Administrere lagkontoen
  • Arrangere sosiale arrangementer (miljøskapende tiltak) for spillere og foreldre.
  • Hjelpe til å støtte gjennomføring av forskjellige arrangement for laget, blant annet kamper, turneringer og overnattingsturneringer.
  • Koordinere bestillinger fra Hummel klubbkolleksjon via Freske Fraspark
  • Gjøre seg kjent med Sportslig plan og klubbens hjemmeside: www.storhamarhandball.no

Instruks for foreldrekontakt:

https://www.storhamarhandball.no/wp-content/uploads/2023/01/foreldrekontakt-storhamar-handball-bredde-2022.docx