Visjon

Storhamar Håndball sin visjon er å skape, utvikle og bevare et sterkt og bredt håndballmiljø for begge kjønn i Hamarregionen. Klubben skal utvikle og levere spillere til Storhamars elitelag og tilby håndball som et livslangt breddetilbud.

Verdigrunnlag

Gøy med håndball (glød, entusiasme, glede)

Tillit (respekt, fellesskap, lojalitet, samhold)

Dyktighet (profesjonalitet, kompetanse, innsatsvilje og evne)

Fair Play (i utøvelse av spillet og i utøvelse av alt arbeid organisasjonen i klubben som tillitsvalgt, ansatt, utøver og publikum)