Fair Play Norges Håndballforbund

Enkelt sagt er Fair Play for spillerne ”Orden og Oppførsel”. Vi snakker om holdninger før kamp, i kamp og etter kamp. Det betyr fravær av elementer som hovering, uifinheter, stygge triks, farlig spill, eller usportsligheter under og etter kamp. Det betyr at resepektbegrepet er det siste som skal forsvinne med adrenalinet. Evnen til å beherske seg har ingenting med redusert innsats og gjøre. Det har med hvordan vi oppfatter og behandler våre motstandere.

Dette er fair play. Og får vi innprentet nevnte holdninger hos unge spillere, som senere skal bli både ledere, trenere og foreldre, så har vi muligheter til – på sikt – å få fjernet en del av de mest plagsomme ”utvekstene” både på banen og ikke minst på tribunen.

Dette betyr at:

– Jeg kjefter ikke på andre, men gir ros og oppmuntring
– Jeg trener og spiller kamper med godt humør
– Jeg behandler gjestende lag med respekt
– Jeg hjelper en skadet spiller uansett lag
– Jeg aksepterer dommerens avgjørelser
– Jeg takker dommeren og motstanderen etter kampen
– Jeg vet at idrett og rusmidler ikke hører sammen
– Jeg oppmuntrer våre supportere til god oppførsel
– Jeg vil være et positivt bidrag til klubben og nærmiljøet

Spillere

Les og lær spillereglene
Konsentrer deg om spillet, og la dommeren dømme
Å pådra seg rødt kort for å slå eller sparke en motspiller, er uverdig
Å «prate» seg til kort, er unødvendig og dumt
«Filming» for å oppnå en fordel, er forsøk på juks
Husk ditt ansvar som forbilde for de yngre spillerne
Stygt og farlig spill kan påføre andre spillere varige skader – IKKE TA DEN SJANSEN

Lagledere

Vær et positivt forbilde
Sammen med treneren har du ansvar for spillerens oppførsel på banen
Det du gjør er like viktig som det du sier – «handling må følge ord»
Lær spillerne respekt og toleranse for medspillere, motspillere og dommere
Ros og oppmuntring er viktig. Kritikk skal være positiv og konstruktiv
Ha god kontakt med spillernes foreldre/ foresatte
Slå ned på kjeftbruk og banning både på og utenfor banen

Foresatte/foreldre

Møt fram til trening og kamp – de unge ønsker det
Gi oppmuntring til alle – ikke bare til dine egne
Respekter lagleder og dommer – ikke prøv å påvirke dem
Stimuler barna til å delta – ikke press dem
Fokuser på leken og spillet – ikke på kampresultatet
Støtt opp om klubben vår og det arbeidet som gjøres
Møt opp, vis interesse og ta ansvar