Dommerkontakt

Som dommerkontakt er den viktigste oppgaven å fungerer som klubbens bindeledd mellom dommer og klubb, samt mellom klubb og region. Denne funksjonen er ikke et styreverv, men baserer seg på frivillighet.

Dommerkontakten fungerer som en «lagleder» for alle dommere i Storhamar Håndball og er et bindeledd mellom Storhamar Håndball, andre klubber og regionen i forhold til arbeidet med dommere.

Dommerkontakten har følgende oppgaver og ansvar:

  • Organisere dommere til kamper der Storhamar Håndball er arrangør
  • Melde opp nye dommere til kurs
  • Sørge for at dommere får utviklet sin kompetanse med nye kurs
  • Skape en sosial arena for dommere i klubben
  • Sørge for oppfølging av dommere og dommerarbeidet i klubben
  • Påse at dommere har de nødvendige godkjenninger, kurs, attester og lisenser som er påkrevd

Dommerkontakt i Storhamar Håndball er: Bodil Aune Aas, bodilauneaas@gmail.com   tel:91549831

For nærmer informasjon for dommere- og dommerutvikling se:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/dommer/