For frivillige i klubben

 • Velkommen og tusen takk for at nettopp du stiller opp for egne og andres barn, og ikke minst for Storhamar Håndball. Vær snill og ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål som ikke dekkes av dette skrivet, eller om det er ting som burde være med.

Serier og påmelding

 • Lag påmeldes til serier av administrasjonen og dekkes av klubben
 • Lag som ønsker å melde på lag i en høyere definert serie, må få dette godkjent av administrasjon/sportslig leder i god tid før påmelding til ny serie.
 • Påmelding til nasjonale serier går automatisk via påmelding regional serie.
  • SH dekker inntil 25% av billigste transportmåte til nasjonale serier
  • Overnatting/bespisning dekkes av laget
  • SH dekker overnatting for inntil 2 ledere i nasjonal serie
  • SH skal godkjenne antall spillere som reiser på langturer i nasjonal serie. (normalt 12+2). Lag som reiser med flere spillere enn avtalt dekker denne ekstra kostnaden av lagskassen. (f.eks: klubben dekker 25% av reisekostnad for 14 stk og lagskassen dekker øvrige reisekostnader)

Turneringer

 • SH dekker deltagerkort og lagspåmelding til Storhamar Cup.
 • SH dekker lagspåmelding til en valgfri ekstern turnering pr år pr år.
 • SH dekker ikke overnatting for lagledere på turneringer. Dette må evt. dekkes av lagskassa.
 • SH dekker lagspåmelding til Generation Handball i Viborg, Danmark for lag fra og med J/G15 til Senior. Nærmere info om reise og kostnadsfordeling på denne turneringen fås på forespørsel til klubbkontoret.

Utstyr og bestilling

 • Det forventes at lagene er lojale mot klubbens leverandører når de representerer SH på reise, i turneringer og i nasjonale og regionale serier.
 • Hummel er hovedleverandør av utstyr til SH og det er egen klubbkolleksjon på Freske Fraspark, som SH har kjøpsavtale med.
 • Alt av utstyr til lagene skal gå via klubbens materialforvalter som er Trine Larsen. Dette er for å tilsikre korrekt bestilling og at både lag og klubb får de rabatter som er forhandlet frem.
 • Nødvendig utstyr for gjennomføring av treninger skal finnes i de forskjellige hallene. Gi beskjed til klubbkontoret ved mangler.
 • Forlat hallen og utstyrsrommet i den forfatning du selv forventer å finne det.
 • Treninger som av en eller annen årsak utgår – meldes administrasjon så tidlig som mulig.

Profilering på utstyr

 • Det gis adgang til å ha 6 egne lagssponsorer i søyle på treningsdressen etter gitt reglement:
  • Det kan ikke kollidere med klubbens egne sponsorer som har eksklusivitet
  • Det gis ikke tilgang til noen form for trykk på drakt eller shorts
  • Lag trykker selv:
  • Etternavn på spiller. Under Sp.B1 på jakke rygg (valgfritt) Initialer på spiller. Venstre lår (valgfritt)
  • Egne sponsorer: Maks 6 felter a 5 x 10 cm på høyre bryst
  • 1,5 cm avstand til glidelås
  • 4 cm under Freske Fraspark
  • 2 mm mellom sponsorer

Dugnader

 • Det forventes at alle som er tilknyttet SH, enten som foresatt eller medlem over myndig alder stiller på de dugnader som klubb og det enkelte lag legger opp til. Det gis ikke mulighet til å kjøpe seg fri, men man kan selv skaffe stedfortreder. Salgsaktiviteter som loddsalg, kalender etc. hører også inn under dugnader.
 • SH har i all hovedsak tre dugnader:
  • Storhamar Cup – Eget oppsett sendes ut i god tid før turneringen, men denne er fast siste helg i mai hvert år og involverer alle lag, spillere, trenere og foresatte denne helgen.
  • Hallverter – Alle lag får 1-2 uker i sesongen som de har ansvar for ro, orden, mottak av besøkende og kiosksalg i Boligpartner Arena. Mandag til torsdag fra kl 17.45 – 20.45. Hallen slukkes og låses etter instruks som ligger i kiosken. Opplæring vil bli gitt. Mer info om dette fås på henvendelse til klubbkontoret.
  • Kamparrangement – alle lag har ansvar for egne hjemme-arrangement med mottak av gjestende lag, dommere, kampsekretariat, billettsalg og kiosksalg. Viktig at de som er usikre på rutiner tar kontakt med klubbkontoret for bistand.
 • Dugnadslister for disse dugnadene sendes ut til foreldrekontakt som fordeler ut på laget.

Lagkonto

Alle lag skal opprette en konto for innbetaling av egenandeler for cuper/arrangementer, sparing gjennom ulike dugnader og andre relevante områder. Det er viktig i denne forbindelse at lagskontoer alltid opprettes under Storhamar Håndball sin paraply og at det alltid skal være 2 personer som disponerer kontoen. Innbetalinger til kontoen kan skje gjennom bankoverføring men det også mulighet for Vipps. Ønske om opprettelse av lagskonto sendes til styreleder, mens daglig leder bistår med å opprette Vippsnummer. Det er viktig at alle lag forholder seg til dette slik at vi slipper uheldige situasjoner knyttet til felles midler.

Gjenglemt

 • Det som blir funnet og antatt gjenglemt i hallen blir tatt vare på i en periode på vaskerommet, før det gis til veldedige organisasjoner.

 

Med sportslig hilsen
Storhamar Håndball