Mitt Varsel

Mitt Varsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund og NIF har ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet.

I Storhamar Håndball skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Storhamar Håndball tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Når ett varsel ankommer oss i Storhamar Håndball, vil det være styreleder, Kristin Alme som mottar varselet. Dersom du har spørsmål om varlingsaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte styreleder direkte på telefon: 93243551 eller mail: krisalme@online.no så vil hun hjelpe deg med veien videre. 

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker, dette gjør du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-vil-varsle/radgivning-om-a-varsle/

Ønsker du å varsle om kritikk verdige forhold – Trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle – Trykk her
Ønsker du hjelp til å håndtere ett varsel – Trykk her

Si ifra her

Forøvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett ved å trykke HER

Varsel i idretten