Innkalling til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag. Årsmøtet avholdes 16. mars 2023 kl 18:00 på Hockeymuseet.

Saksliste for årsmøtet 2023

Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet.


Organisasjon
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Allianseidrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Storhamar IL Fotball, Storhamar IL
Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar IL
Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp.

Lov Storhamar Allianse Idrettslag 2022