Da har det vært arrangert årsmøte i Allianse Idrettslaget og nedenfor finner dere protokoll for årsmøte for 2024 og oppdatert lov for allianse idrettslaget for 2024.

Årsmøteprotokoll 2023

Årsmøteprotokoll 2024

Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet.


Organisasjon
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Allianseidrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Storhamar IL Fotball, Storhamar IL
Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar IL
Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp.

Lov Storhamar Allianse Idrettslag 2022

Lov Storhamar Allianse Idrettslag 2024