Styret innkaller herved til årsmøte 2024 i Storhamar Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 18. mars 2024 kl 18:00 på Hockeymuseet.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars til pm@klomstad.no . Det ønskes at denne mal brukes:
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslagforslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet etter forespørsel på e-post.
Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen har medlemskap også i allianseidrettslaget. For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Storhamar Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Storhamar Idrettslag, Storhamar IL Fotball, Storhamar IL Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar IL Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Storhamar Idrettslags lov. Leder av valgkomiteen: Leder Storhamar IL Håndball, Kristin Alme (krisalme@online.no)

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret

Årsmøteprotokoll 2023

Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet.


Organisasjon
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Allianseidrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Storhamar IL Fotball, Storhamar IL
Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar IL
Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp.

Lov Storhamar Allianse Idrettslag 2022