Idrettslagets formål

Storhamar Håndball skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske- og paralymiske komite (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som drettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.