Vil du bli trener?

Klubben er til en hver tid interessert i å knytte til seg trenere og ressurspersoner som ønsker å gjøre en jobb for håndballen vår. Klubbens tilbud spenner fra Håndballskole og tilbud for alle, til lag som hevder seg i både regionale og nasjonale serier.

Har du erfaring fra håndball, annen idrett, annen veiledning innen idrett eller tilsvarende, som gjør deg interessert i å trene lag hos oss, vil vi gjerne høre fra deg! Storhamar håndball har laget sportslige rammer for aktiviteten for alle alderstrinn gjennom klubbens ”Mål og utviklingsplan”. Vi kan garantere positive og smått utrolige opplevelser, godt samhold og tilhørighet i en positiv familie! Storhamar håndball dekker trenerkurs i håndball for trenere som tar oppdrag over flere sesonger.

Klubben er også interesserte i tilknytte oss flere dommere!

Er du interessert i å snakke med oss kan du kontakte daglig leder i Storhamar Håndball, Bjørn Inge Os, mobil:  92809119, epost: bio@storhamarhandball.no