Info fra Region Innlandet

Digitale kamprapport

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-handball-live/

Live-føring

Ansvar for begge lag

Begge lag skal registrere sin kamptropp med korrekte draktnummer og lagledere senest innen kl 12:00 siste virkedag før kampen skal spilles.

Arrangørens ansvar

Skriv ut (minst) ett eksemplar og legg i hallen.
Og LES veiledningen før du skal føre LIVE første gang.

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-handball-live/live-standard/

Legg også merke til at det finnes et eget papirbasert skjema som inntil videre skal brukes for å varsle protest. Dette skjemaet må også skrives ut og legges i hallen.

Arrangøren har ansvar for LIVE-føring. Det innebærer bl.a:

  • Navn på tidtaker og sekretær skal registreres på kampen i TA før den eksporteres til LIVE.
  • Det må finnes et nettbrett eller pc som kan brukes til å føre kampen.
  • Dersom det ikke er tilgang til internett i hallen, må kampen eksporteres til LIVE på forhånd, slik at den kan føres offline. Sjekk brukerveiledningen spesielt på dette punktet.
  • Vi anbefaler at det også skrives ut en vanlig kamprapport på papir som kan brukes, dersom det skjer noe som gjør det umulig å føre elektronisk.
  • Klubben arkiverer eventuelle papirbaserte kamprapporter i de klassene som skal føres LIVE. De skal ikke sendes til regionen.
  • Signering av kamprapporten gjøres elektronisk med pinkode som man får fra håndball-appen Min Håndball. (NB! Må være innlogget med påloggingsinfo fra Min Idrett.) Én lagleder fra hvert lag og dommerne samt eventuell delegat, skal signere.

Meldinger om forhold i hallen, f.eks ”Gulvet er glatt.”, ”Hull i målnett”, som noen tidligere har skrevet på kamprapporten, skal nå sendes til regionen på e-post nhf.innlandet@handball.no.

Skader skal meldes til forsikringsselskapet og ikke skrives på kamprapporten. Bruk Idrettens skadetelefon.

Testkamper

Dersom klubber og personer ønsker å teste å føre LIVE, må dette bestilles ved å sende epost (ikke ringe!) til torleif.landa@handball.no (senest dagen før en ønsker å teste).

Følgende opplysninger må oppgis

  1. Hvilke type LIVE som skal testes. Region Øst skal bruke Standard type for de seriene som skal føres LIVE fra sesongstart.
  2. Dato en ønsker å teste.
  3. Klubb vedkommende har Kamper LIVE funksjon knytning mot eller skal bruke den fiktive LIVE-profilen til.

Klubben vil motta en veiledning for hva de så må gjøre.

Det er laget fiktive dommere, delegat og lagledere slik at en også kan teste signering med PIN.


LIVE-BRUKER KLUBB

Det er opprettet egen LIVE klubb-bruker i SA, slik at en kan ha en felles innlogging for alle klubbens kamper som skal føres LIVE eller digital kamprapport.

Denne brukeren er satt opp som en fiktiv person i MinIdrett, og har funksjonen Kamper LIVE knyttet til seg.

En kan fortsatt også knytte funksjonen Kamper LIVE til enkeltpersoner om en ønsker dette, i tillegg til bruk av denne klubb-brukeren.

HVORDAN LOGGE INN I TA MED LIVE-BRUKEREN

Vi har nå kjøpt inn to Ipad’s som skal brukes til den digitale LIVE-føringen i BPA og Prestrudhallen. Skulle Ipad’n være låst så er passordet: 123456. I utgangspunktet så skal dere kom rett inn i TA & LIVE- kamprapportering når dere åpner, men skulle det ikke skje så må dere åpne Safari (ikke Chrome) for så å åpne TA. Ved innlogging i TA, bruk brukernavn og passord som oppgitt nedenfor:

Gå til TurneringsAdmin (TA) – ta.nif.no

Logg inn med klubbens LIVE-bruker:

Brukernavn: Storhamarhb

Passord: Handball19

 

Velg Live-kamper under Klubb.

Her vil dagens kamper som er tilgjengelig for å føre kamprapporter digitalt eller føre LIVE, hvor klubben enten er kampens hjemmelag eller arrangør.

Merk at denne brukeren også kan brukes til å registrere resultater under Resultatregistrering.

Viser ellers til brukerveiledninger for LIVE, TurneringsAdmin (TA), SportsAdmin (SA) og MinIdrett (MI) på handball.no under ”Praktisk info”!