Håndballens Verdier

 

Norges Hånballforbund har tre basisbegreper i Fair Play-arbeidet:
  • Respekt for dommeren
  • Respekt på banen
  • Respekt i hallen.
Håndballens visjoner – tre hovedbærebjelker:
  • Begeistring
  • Innsatsvilje
  • Respekt og fair play

Til sammen utgjør disse verdiene et solid grunnlag for å kunne legge til rette for håndball på alle nivåer i et miljø man er trygg på. Dersom disse verdiene etterleves vil norsk håndball bety en tilværelse det går an å være stolt av, like mye over det sportslige nivået som den sosiale biten, som har med trivsel og harmoni og gjøre.

Foreldre

Som forelder til en håndballspiller er du en naturlig del av det lokale håndballmiljøet. Dette gir deg en unik mulighet til å delta i et sosialt miljø som gir deg god kontakt med både voksne, ungdom og barn. Du vil få nye venner og knytte kontakter til nye miljøer. Sammen vil dere oppleve trivsel, hygge, og ikke minst spenning, både på og utenfor håndballbanen.  Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og spillere må til for å skape en positiv stemning rundt laget.

Trygghet, trivsel og glede er grunnpilarene. Det å sammen takle medgang og motgang er en viktig utfordring. La oss sammen utvikle håndballmiljøer der travle, trygge barn trives.

Foreldrevettregler

 

Foreldrevettregler Norges Håndballforbund