Styret

Styret i Storhamar Håndball skal som et minimum bestå av leder, nestleder, styremedlem og varamedlem. Styret i Storhamar Håndball skal så langt det lar seg gjøre ha en besetning på 50/50 fordelt på kjønn, funksjon og sammensetning.

Styrets funksjon

  • Planlegge å ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap, samt oppgaver beskrevet i § 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
  • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Organisasjonsplan

Styret i Storhamar Håndball 2022

Styremedlem
Leder
Roger Soleim

Styremedlem
Nestleder
Kristin Alme

Styremedlem
Eli Aske Solberg

Styremedlem
Sport
Uno Solberg

Styremedlem
Pål Ekeberg Skjerve

Styremedlem
Cup, dugnad og arrangement
Gjertrud Myhrhaug

Styremedlem
Cup, dugnad og arrangement
Bodil Aune-Aas