Ansatte og frivillige

Storhamar Håndball har en administrasjon med ansatte som håndterer den daglige driften. Det store volumet av innsats derimot kommer fra frivilligheten som er helt nødvendig for at klubben skal fungere.

Styret vurderer til enhver tid arbeidsfordeling mellom ansatte og frivilligheten. Storhamar Håndball skal ha en klar beskrivelse av klubbens dugnader som kommuniseres til lagene ved oppstart av ny sesong.

Dugnader

Storhamar håndball er avhengig av at alle medlemmer stiller opp på dugnad og det gis ikke adgang for medlemmene å kjøpe seg fri fra dugnad.

Som aktiv og medlem i klubben må det påregnes dugnader knyttet til gjennomføring av lagenes hjemmekamper. Dette er i all hovedsak relatert til sekretariat, kioskvakt og innkreving av inngangsbilletter.

Storhamar håndball arrangerer hvert år Storhamar Cup og i denne forbindelse må det påregnes dugnadsvakter for foresatte både før, under og etter cup’en.

For lag som planlegger å delta på håndballcup eller treningsleir i inn- eller utland, må det påregnes dugnadsjobbing for skaffe inntekter til lagskassa.

Hjemmearrangementer

Arrangement utgjør en vesentlig del av ryggraden i Storhamar håndball sin økonomi. Klubben arrangerer sine hjemmekamper i BPA og Prestrudhallen, samt i Furneshallen og Hedmarkshallen ved behov. Kampene gjennomføres ved hjelp av dugnadsinnsats. Storhamar Håndball skal være et godt vertskap på de arrangement klubben har ansvaret for, med dette menes at det skal sørges for god speakertjeneste, godt sekretariat og gode øvrige funksjoner som følger med ved kampavvikling.

Storhamar Håndball skal ha et godt metodeverk, gode sjekklister og instrukser for de ulike oppgavene som skal til for å gjennomføre et givende, sikkert og lønnsomt arrangement. Oppgaver hjemmearrangement finner du her 

 

Hallvert Boligpartner Arena (BPA)

Alle lag skal bidra med hallverter i BPA og dette er for i det hele tatt å kunne holde hallen åpen på kveldstid. Mange har tidligere gitt tilbakemelding om at det er lite å gjøre og dårlig salg i kiosken, men det er viktig å huske at hallverten er nødvendig for at vi skal kunne holde hallen oppe på kveldstid. Hallvertene må gjerne ta med PC (hjemmearbeid), en god bok, strikketøy etc for å få tiden til å gå.

Nedenfor finner dere instruks for hallvertoppgaven og vaktliste for våren 2023/2024:

Instruks hallvert BPA

hallvertoversikt-sesong-2023-2024 (X)

Storhamar Cup

Cupen arrangeres hvert år i slutten av mai og er et veldig viktig arrangement for klubben og vår viktigste inntektskilde. Klubben må derfor prioritere arbeidet med å opprettholde denne cupen som er basert på stor dugnadsinnsats. Alle lag må i denne forbindelse påregne dugnadsvakter for foresatte både før, under og etter cup’en, så vær forberedt på at den helga må alle gjøre en innsats for klubben.