- Sponset av -

Til medlemmene i Storhamar IL håndball, Hamar 15. februar 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar IL håndball.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl 17.00 i VIP-rommet i Boligpartner Arena, Kornsiloveien 58, Hamar.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes senest 6. mars 2024 til styret v/styreleder Kristin Alme på e-post krisalme@online.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslagsskjema

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside https://www.storhamarhandball.no/arsmote/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhamar IL håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar IL håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Storhamar IL håndball på klubbens hjemmeside https://www.storhamarhandball.no/arsmote/

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Bjørn Inge Os eller styreleder Kristin Alme kontaktes.

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: e-post bio@storhamarhandball.noTelefon 928 09 119

Styreleder: e-post krisalme@online.noTelefon 932 43 551


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Storhamar IL håndball