- Sponset av -

5. september kl. 18.00 BPA

Agenda:

Innstilling til valg av nye Styremedlemmer i StorhamarHåndball sesongen 23/24

Dirigent:

Jørn Skjærvik, Norges håndballforbund  Region Innlandet

Bakgrunn for møte:

Roger Soleim trekker seg ut av styret som styreleder pga. endret jobbsituasjon.  

Prosess:

Valgkomiteen har hatt 4 møter i denne prosessen med godhjelp fra Håndballforbundet innlandet for juridisk støtte og veiledning. Det har også vært samtaler med hver enkelt kandidat som innstilles.

Valgkomiteen ønsker å sikre kontinuitet i styret, samt ha riktig kjønnskvotering, og også få inn en representant som har god kjennskap til gutte/herre-håndballen i klubben.

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder:

Kristin Alme

Kristin har sittet som nestleder fra valg 2022. Naturlig at hun rykker opp som styreleder på bakgrunn av dette. Hun har også gått kurs iregi av forbundet ift. styrelederverv. Hun har barn som spiller i klubben og kjenner klubben godt. Derfor ønsker vi henne inn i rollen som styreleder. Hunsitter til nytt valg vår 2024.

Nestleder:

Eli Aske Solberg

Eli har sittet som styremedlem med fokus på media/marked fra valg 2022. Vi vet hun er strukturert og har også kurs fra forbundet istyreverv. Hun har barn som spiller i klubben og kjenner klubben godt. Vi ønsker henne i rollen som nestleder. Hun vil da sitte i styre til valg 2025.

Styremedlem:

Vidar Strømsrud

Vidar er 53 år, og har en sønn som spiller for herre laget. Vi tenker at han vil forsterke styret med en god tilknytning tilherrehåndballen i klubben. Han har også erfaring fra annet styrearbeid, og har høy motivasjon for å gå inn i styret. Han ønsker også å bidra til godeprosesser i klubben. Han vil da overta rollen med fokus på marked og media. Styremedlems-plassensom Vidar foreslås valgt til, går til årsmøte 2025.

På vegne av Valgkomiteen, Hamar 18.08.23

Janniche N. Korsbakken   Jan Erik Greve-Løberg      Helge Øien

Marte-Lill Solstad (leder av valgkomiteen)