- Sponset av -

Til medlemmene i Storhamar Allianseidrettslag

Hamar, 9. februar 2023

Innkalling til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag. Årsmøtet avholdes 16. mars 2023 kl 18:00 på Hockeymuseet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2. mars til pm@klomstad.no

Det ønskes at denne mal brukes:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet etter forespørsel på e-post. Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen har medlemskap også i allianseidrettslaget. For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Storhamar Allianseidrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar Allianseidrettslag, Storhamar IL Fotball, Storhamar IL Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar IL Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Storhamar Allianseidrettslags lov.

Leder av valgkomiteen: Erik Kleven (leder.ya@sil.no)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret