Vi har følgende trenere:

Frode Vilster Sørlie – 977 41 300 – fs@sorlico.no
Esther Innselset – 909 64 588 – esther.innselset@gmail.com
Siv Brekken – 913 66 169 – siv.brekken@stange.kommune.no
Kristin Edvardsen Måsø – 971 28 352 – kristin-edvardsen.maso@norsk-tipping.no
Randi Aaen Grindheim – 470 27 577 – randyrude@hotmail.com

Foreldrekontakt:
Pål Ligård – 982 59 742 – pal.ligard@gmail.com