- Sponset av -

Velkommen til MITT VALG-oppfølgingskurs!                                                               

Takk for at du deltok på MITT VALG grunnkurs i september eller november i 2019 eller i februar 2020. Det var en spennende dag som vi håper du har hatt god nytte av. Nå skal vi gjennomføre et oppfølgingskurs, og gjennom faglig påfyll håper vi at det kan bidra at det blir enda mer motiverende å jobbe med MITT VALG.

Det blir tre oppfølgingskurs:

  1. Dere som gikk på grunnkurs 28. eller 29. september innkalles til oppfølgingskurs 12. oktober

  2. Dere som gikk på grunnkurs 2. eller 3. november innkalles til oppfølgingskurs 15.oktober
  • Dere som gikk på grunnkurs 9. eller 10.-11, februar innkalles til oppfølgingskurs 19. oktober

Dersom det ikke er mulig å møte på oppsatt dag, ber vi om at du melder deg på en av de andre dagene. Det er meget viktig at du gjør det beste for å bli med på kurset, om nødvendig ved å bli avlastet av andre i laget.

Tid:      Kursenes varighet kl. 17:00 – 20:30, og det blir servert pizza til de som ønsker det, kl. 16;30

Sted:    Mandag 12.10:  i Klubbhuset ved fotballbanene.           

Torsdag 15.10: i Iskroa ved ishallene.

Mandag 19.10:  i Klubbhuset ved fotballbanene.

Påmelding:

Vi ber om din bekreftelse på deltakelse til: k-rise@online.no eller på SMS til 916 53035, så snart som mulig, og senest 5. oktober.  Vennligst noter ditt telefonnummer og om du må bytte dag, vennligst marker det.

Kursets innhold:

•           Utveksling av erfaringer med MITT VALG (iverksettelse og implementering i klubbene)

•           Bli kjent med de fire signaturelementene i MITT VALG som bør brukes på alle treninger og som sørger for ivaretakelsen av utøvernes følelse av inkludering, mestring og trygghet.

  •         Hva er god psykisk helse, og hva kan idretten bidra med?       

Det vil bli utdelt kursbevis etter gjennomført oppfølgingskurs.

Kurset gjennomføres etter de lokale smittevernreglene.   

Med vennlig hilsen Prosjektgruppa:

Per Magnar Klomstad Storhamar Allianseidrettslag

Hans Petter Nyberg Fotball

Gjertrud Myhrhaug Håndball

Eirik Haugen Johansen Ishockey

Ole Kjøs Vang, Per Arne Johansen og Kåre Rise, Lionsklubbene i Hamarområdet 

Annica Øygard, Stiftelsen Det er mitt valg.