- Sponset av -

Styret i Storhamar håndball innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte. På bakgrunn av avbrutt årsmøte den 28.mars må dette møtet avholdes som ekstraordinært for å rekke frister til gjennomføring av årsmøter, samordnet registrering med mer.

Sted: Boligpartner Arena

Tid: Tirsdag 18.april 2023 kl. 19:00

Det er ikke anledning til å melde inn saker til det ekstraordinære årsmøtet i henhold til NIFs lov §§ 2-19. Ved spørsmål, kontakt styreleder Roger Soleim på r-soleim@online.no.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter er tilgjengelig på vårt kontor i Boligpartner Arena fra fredag 31.mars 2023.

Vennlig hilsen

Styret i Storhamar Håndball