- Sponset av -


Innkalling til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag 2021


Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag.
Årsmøtet avholdes 8. juni 2021 kl 18:00 på Iskroa.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25. mai til pm@klomstad.no . Det ønskes at denne mal brukes:
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet etter forespørsel på e-post.
Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen plikter å inneha medlemskap også i allianseidrettslaget. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhamar Allianseidrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar Allianseidrettslag, Storhamar IL Fotball, Storhamar IL Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar IL Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Storhamar Allianseidrettslags lov.

Av smittevernhensyn må deltakere på årsmøtet melde seg på ved e-post til pm@klomstad.no innen mandag 7. juni kl 12:00.
Leder av valgkomiteen: Hans Chr. Hustad.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret