- Sponset av -

Mandag 28.mars er det årsmøte i Storhamar Håndball. Alle medlemmer er velkommen til VIP-rommet i Boligpartner Arena kl 19.00 – 20.30.

Dagsorden:

1.         Godkjenne stemmeberettigede

2.         Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.         Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.         Styrets beretning for valgperioden 2021

5.         Regnskap

6.         Innkomne forslag

7.         Fastsette kontingent/treningsavgift for 2022

8.         Vedta klubbens budsjett for 2022

9.         Behandleklubbens organisasjonsplan/strategiplan

10.       Valg:

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må framsendes til styret senest 14. mars 2022.

Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside 21. mars 2022.