Tider der hallene er bortleid sesongen  2020 /2021. Oversikt kommer

(Her finnes flere arrangementer som ikke er håndball-relatert.)

Se for øvrig Banedagboka som viser oppsatte kamper i regionserie og nasjonale serier. Søk på respektive haller.