- Sponset av -

Nettverkssamling

HVORDAN INVOLVERE UNGDOMMEN I IDRETTSLAGET FOR Å BIDRA TIL LIVSLANG IDRETT

Lørdag 6. April
11:00 – 15:00

For alle mellom 15 og 26 år som er engasjert i idretten. For mer info se vedlagt info:

Kropp, vekt og spiseforstyrrelser

Tema er «kropp, vekt og spiseforstyrrelser» i regi av Olympiatoppen innlandet. Seansen passer for trenere, ledere og andre interesserte i alle aldre.

Terningen Arena 11. april klokken 18.00 – 20.30

For mer info og påmelding se:

http://www.terningenarena.no/temakveld/