- Sponset av -

Innkalling til årsmøte i Storhamar  Allianseidrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar  Allianseidrettslag

Årsmøtet avholdes den onsdag 10. april kl. 18.00  i CC Amfi

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27.mars til pm@klomstad.no eller dybsands@me.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på ved henvendelse til styret.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret