Rubic

Storhamar Håndball bruker Rubic Medlem som sitt medlemsregister. All betaling av medlems- og treningsavgift må gjøres via Rubic Medlem. Betaling av avgifter gjøres ved å følge link som du mottar fra oss enten vis SMS eller i e-post. Om du ønsker å se på ditt medlemskap og få oversikt over dine betalinger kan du logge deg inn på Rubic Medlem. Om du er koblet til dine barn i Laget Mitt app’en vil du se oversikt over betalinger direkte under «Betalinger».

Medlemskap og treningsavgift sesongen 2017/2018:

Priser

Generelt:

  • Medlemsavgiften må betales av alle klubbens medlemmer, enten de trener eller ei.
  • Treningsavgiften betales av alle spillere. Den faktureres ut to ganger pr. år. Høstsesong og vårsesong (ca 1. oktober – 1. februar).
  • Ved skade som medfører spolert sesong, slik at en ikke får trent, kan treningsavgiften avkortes (etter søknad).
  • Søknad om redusert treningsavgift, med bekreftelse av trener/oppmann, behandles av ledermøtet i bredde. Søknaden sendes til post@storhamarhandball.no.
  • Mindre treningsfravær av ulike årsaker gir ikke grunn til redusert treningsavgift.

pdf Søknadsskjema redusert avgift