Administrasjonen

Administrasjonen har kontor i Boligpartner Arena i Kornsilovegen på Hamar.
Kontoret er betjent på dagtid på hverdagene.

 

Fungerende daglig leder Ane Måntrøen

tel:99299086

ane@storhamarhandball.no

Daglig leder Bjørn Inge Os (sykemeldt)
Tlf: 928 09 119
bio@storhamarhandball.no
Kontormedarbeider Terese Wahl
Tlf: 924 06 989
terese@storhamarhandball.no
Sportsutvikler Eirik Haugdal
Tlf: 958 16 893
eirik@storhamarhandball.no
Vaktmester Jan Morstad
Tlf: 997 73 352
jan.morstad@gmail.com
Vaktmester Terje Eidhammer
Tlf: 997 35 094