Medlemsavtale med Actic treningssenter

Som tidligere annonsert har vi nå inngått en samarbeidsavtale med Actic treningssenter på Hamar. Vi har 2 ulike avtaler og de er som følger:

  1. Dette dreier seg om én avtale for spillere/støtteapparat/ansatteStorhamar Håndball har valgt å subsidiere denne avtalen og vi Actic kan tilby en månedspris pr medlem / ett års binding = 231,00 kr /mnd.
  2. Den andre avtalen er for familiemedlemmer av spillere. Her er avtalen en månedspris pr familiemedlem/ett års binding = 322,00 kr/mnd. For alle som melder seg inn på denne avtalen går 50 kr tilbake til Storhamar, så dette er en fin måte å støtte opp om klubben.

Felles for begge avtalene er at det gir full tilgang til gratis treningsveiledning, gruppetimer og en gratis PT konsultasjon. Det er åpnet for at spillere helt ned i 13 års alder kan være med på dette med tilsagn fra foresatte.

Sjekk senterets hjemmeside på: https://www.actic.no/finn-sentre/gym-hamar/hamar/ og/eller ta kontakt på tel. 62534445