Storhamar Håndball & Idretts SFO
Storhamar Håndball & Idretts SFO
Fra høsten 2017 er det en glede og endelig kunne invitere barn fra 1.– 6. klasse til Storhamar Håndballs Idretts SFO i Boligpartner Arena.

I samarbeid med Storhamar Hockey blir det håndball SFO mandag, tirsdag og onsdager. Man kan selv velge hvor mange dager pr uke man ønsker å delta og tilbudet følger skoleruta til Hamar Kommune. Se priseksempler per måned på neste side.

Hovedprinsippene for Idretts SFO:

  • Å gi barn mulighet til fysisk aktivitet og opplevelse av mestring gjennom hovedsakelig håndballrelaterte aktiviteter.
  • Å gi barn muligheter til gode leksevaner
  • Å gi barn sunne og gode matvaner
  • Å gi barn omsorg og trygghet gjennom klare rammer og konsekvenser
  • Å gi barn positive fritidsvaner og interesser.

Innhold:

  • Henting på skole. Gjelder innenfor Hamar bys grenser
  • Lekselesing med pedagog tilstede
  • Mat og frukt
  • Minimum 60 minutters fysisk aktivitet

Når det gjelder henting på skolene kan man selv velge om dette er ønskelig. Vi oppfordrer de eldste barna på de skolene som ligger nærmest (Presterud & Storhamar) til selv å gå og/eller sykle til hallen. Vi tilbyr selvfølgelig henting der det er behov, dette inngår i tilbudet. 

Matservering & leksehjelp vil foregå på Iskroa. Pål Morken er pedagogisk ansvarlig for leksehjelp og har hovedansvaret sammen med Line Melby. Pål har 13 års erfaring som lærer og er utdannet adjunkt. Barna må selv ha med lekseplan for hva som skal gjøres. Lekser på It’s Learning og leselekser må gjøres hjemme.

Det vil hovedsakelig bli servert brødmat og frukt, men 1-2 ganger i måneden vil det blir servert varmmat. Det vil bli lagt vekt på sunn mat og god bordskikk.

Instruktører for håndballaktivitetene vil fortrinnsvis bli hentet fra Storhamars eget håndballmiljø. Mer detaljert informasjon vil komme når dette er klart.

Terese Wahl vil være ansvarlig for det administrative rundt Storhamars Håndball SFO og Frode Barmoen for Storhamar Ishockeys Barneakademiet (SFO). 

PDf-bilag med priser

For mer informasjon og påmelding kontakt Terese på mobil: 924 06 989 og/eller på mail:
terese@storhamarhandball.no