Spillerråd etablert
Spillerråd etablert

Fire spillere i klubben utgjør det nyopprettede spillerrådet. 

Disse er valgt ut til å sitte i spillerrådet: 

  •  J16(00)           Tuva Risbakken
  • J18 (99/98)      Thea Larsen
  • 2 div                 Inger-Karin Kjernmoen
  • 3 div                 Henrik Jenssen

Fra strategidokumentet:
Storhamar Håndball skal ha et eget spillerråd. Spillerrådet er en arena hvor temaer som spillerne selv er opptatt av tas opp. På den måten bidrar ungdommen selv til å videreutvikle klubben, både i forhold til miljø og sportslig tilbud. Spillerrådet består av to tillitsvalgte fra hvert av lagene i årsklassene 10-16 år, og blant disse velges en leder og nestleder. Spillerrådet støttes og følges opp av sportslig utvalg.