Om bruk av Prestrudhallen
Om bruk av Prestrudhallen

Noen dager i året er Prestrudhallen i bruk av Prestrud skole og trening må utgå.

Skolen har prioritert på hallen når de har større kvelds-arrangementer. Lagene må på disse datoene, i samråd med trener, finne ut om de hopper over treningen eller finner andre alternativer.

Datoene framover der Prestrudhallen er opptatt, er disse:

20.12.16
03.02.17
22.03.17
10.05.17
20.06.17
21.06.17